Hinduizm

21 wrzesień 2008 

SiwaHinduizm (z sanskrytu - sindhu, z perskiego - hindu), jedna z najważniejszych, obok dżinizmu i buddyzmu, religii Indii. Kontynuacja wedyzmu i braminizmu.
Istnieje bardzo wiele odłamów hinduistycznych, różniących się zarówno wierzeniami na temat Boga, jak i praktykami. Ich wyznawców łączy przede wszystkim: szacunek dla świętych ksiąg - Wed, wiara w prawo przyczyny i skutku, wiara w reinkarnację, dążenie do wyzwolenia.
Hinduizm jest religią monoteistyczną polegającą na tym, że cześć oddaje się jednemu bogu, który przejawia się pod postaciami wcieleń i żeńskiej energii. W hinduizmie obowiązuje doktryna uznanie autorytetu Wed i pierwszeństwa kasty braminów, zasada ahinsy, uznanie prawa karmana i sansary oraz trzech ścieżek zbawienia. Najważniejszymi pośród bóstw są: Brahma, Wisznu i Śiwa.

Brahma - konstruktor wszechświata, jego moc i elementy stwórcze pochodzą od Wisznu, i to On, a nie Brahma, jest także zachowawcą i utrzymującym wszechświaty. Siwa doprowadza do końca każdy okres zwany kalpą, aż do zagłady świata. Brahma jest bogiem osobowym, przedstawianym jako brodaty mężczyzna, niekiedy z czterema lub pięcioma głowami i czterema ramionami. Żoną Brahmy jest Saraswati.

Życie Brahmy wymierza cykl kosmicznego czasu. Po upływie stu lat życia Brahmy płomienie ognia mają pochłonąć wszystko razem z nim samym. Przez dalsze sto lat kosmos ma istnieć w umyśle Wisznu, aby w oznaczonej chwili pojawić się z nowym demiurgiem. Obecnie żyjemy w pierwszym dniu 55 roku obecnego Brahmy (w wieku kali jugi).
Wisznu jest przedstawiany jako dobry i przyjazny. Ma on postać młodzieńca z błyszczącym diademem, siedzącego na kwiecie lotosu, jeżdżącego na mitycznym ptaku Garudzie, albo spoczywającego na wężu świata.

W etyce hinduizmu akceptowane są trzy cele życiowe i zarazem drogi do szczęścia:

  1. dharma - dążenie do osiągnięcia doskonałości moralnej.
  2. artha - uczciwe dążenie do osiągnięcia majątku, władzy i innych pożytecznych rzeczy.
  3. kama - dążenie do osiągnięcia rozkoszy zmysłowej. Zasady kamy wyjaśnia - Kamasutra - zasady miłości erotycznej.

Kult polega na oddawaniu czci przez składanie ofiar w świątyniach głównie z kwiatów, owoców, orzechów kokosowych, beteli. Wyciągnięcie rąk, śpiewanie hymnów, noszenie w procesjach, ubieranie bóstwa, malowanie, palenie przed nim kadzideł i lamp.

W kulcie Kali zdarzają się ofiary krwawe, składane są z bawołów, kogutów, kóz, owiec. W domach znajdują się małe kapliczki lub ołtarzyki bóstw, gdzie dokonuje się codziennej ofiary (pudży).

Ważnym obrzędem kultowym są święte kąpiele, zwłaszcza w Gangesie, przypisuje się im moc usuwania wszelkich skaz oraz przewinień, moc uwalniania od chorób i dolegliwości.

Zwłoki powszechnie pali się na stosie, niegdyś z ciałem męża palono wdowę, sati (praktyka ta) została zakazana przez Anglików w 1829 roku. Ascetów grzebie się, nadając ciału pozycję kuczną.