O mądrości i głupocie

1 wrzesień 2007 

Ciekawość jest jedną ze stałych i pewnych cech wielkiego intelektu.

cogito, ergo sum (łac.)- myślę, więc jestem…
/Kartezjusz/

Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie.
/Thomas Caryle/

Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie.
/Albert Einstein/

(dictum) sapienti sat (est) (łac.) - mądremu (to, co powiedziano) wystarczy; mądrej głowie dość dwie słowie.
/z Plauta Persa/

docendo discitur (albo discimus) (łac.) - nauczając uczymy się sami.
/parafr. z Seneki mł. Listy/

Dokonać z łatwością czegoś, co jest trudne dla innych - to talent; móc uczynić coś, co dla talentu jest niemożliwe - to geniusz.
/Henri Frederic Amiel/

Doświadczenie powiększa naszą mądrość; nie zmniejsza jednak naszej głupoty.
/Josh Billings/

Doświadczenie to przebogata kopalnia, skąd mądry człowiek wydobywa skarby potrzebne do życia.
/Cyceron/

a bon entendeur salut (fr.) - kto zrozumiał, niech korzysta; mądrej głowie dość dwie słowie.

ancora imparo (wł.) ciągle się jeszcze uczę.
/ulubione jakoby powiedzenie Michała Anioła/

Błaznem jest ten, kto odtrąca uciechy, jakich natura mu dostarcza. Nie trzeba ani gonić za nimi, ani od nich uciekać - trzeba je przyjmować.
/M. Montaigne/

Bywają głupstwa pięknie przystrojone, jak bywają głupcy dobrze odziani.
/Chamfort/

Ciekawość jest dla wielkich i wydajnych umysłów pierwszą i ostatnią namiętnością.

Egzaminy napełniają lękiem każdego, nawet dobrze przygotowanego, ponieważ najgłupszy może zapytać o więcej, niż najmądrzejszy jest w stanie odpowiedzieć.
/Charles Caleb Colton/

fas est et ab hoste doceri (łac.) - warto (godzi) się uczyć i od wroga.
/Owidiusz Metamorfozy/

felix, qui potuit rerum cognoscere causas (łac.) - szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.
/Wergiliusz/

Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa.
/Salomon/

Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza.
/Wilhelm Busch/

hominis est errare, insipientis in errore perseverare (łac.) - ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie.

I głupiec od czasu do czasu musi przez przypadek mieć rację.

Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda.
/Maria Dąbrowska/

Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.
/Jeremy Bentham/

Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec.
/Karel Čapek/

Kropla przebija kamień, upadając nie dwa razy, lecz często; tak człowiek staje się rozumny, czytając nie dwa razy, lecz często.
/Giordano Bruno/

Gdzie będzie pycha, tam będzie i hańba, a gdzie pokora, tam mądrość.
/Salomon/

Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty.
/Stefan Żeromski/

Geniusz to dar potężnej inwencji, dar uogólnienia i wyboru.
/Daniel Defoe/

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych.
/Konfucjusz/

Każdy skarży się na swoją pamięć, a nikt nie skarży się na swój rozum.

Nie jest najgorsze to, że ludzie wielu rzeczy nie wiedzą, gorsze jest to, że wiedzą tak wiele rzeczy niepotrzebnych.
/Josh Billings/

Niektóre umysły są jak ekspresy - mkną tak szybko, iż trudno zauważyć, że są puste.
/Gilbert Cesbron/

Nie pragnij wiedzieć wszystkiego, ażebyś we wszystkim nie był nieukiem.
/Demokryt/

Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem.
/Czuang-cy/

les beaux esprits se rencontrent (fr.) - tęgie głowy spotykają się (rozumieją się, wpadają na podobne pomysły).

Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn.
/Marie von Ebner-Eschenbach/

Mądrość jest zawsze święta… Świętość jest zawsze mądra…
/Ralph Waldo Emerson/

Mądry prawo stanowi, głupi prawu jest poddany. Zdolny zmienia obyczaj, tępy pozostaje w jego niewoli.
/Kung-sun Jang/

Mądry ustępuje głupiemu. Smutna to prawda; toruje ona głupocie drogę do opanowania świata.
/Marie von Ebner-Eschenbach/

mit der Dummheit kampfen Gotter selbst vergebens (nm.) - z głupotą sami bogowie walczą nadaremno.
/Schiller Dziewica Orleańska/

Tylko bardzo mądrzy i zdecydowani głupcy niczego w swym postępowaniu nie zmieniają.
/Konfucjusz/

Najgłupszą rzecz, jaką powiesz, przyjdzie ktoś jeszcze głubszy i skarykaturuje.
/Henryk Elzenberg/

Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym.
/Giordano Bruno/

nemo sapiens nisi patiens (łac.) - nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy.

Nie wierzę w kolektywną mądrość, powstałą z ignorancji jednostek.
/Thomas Caryle/

Nie z mądrości, lecz z błazeństw naszych przodków winniśmy się uczyć.
/Jeremy Bentham/

non scholae, sed vitae discimus (łac.) - uczmy się nie dla szkoły, ale dla życia.
/odwrócona myśl Seneki mł. Listy/

nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit (łac.) - nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.

Obce wyrazy mogą służyć półinteligentom jako pancerz ochronny.
/Carl de Vries/

Obłuda i spryt to dwa najważniejsze składniki inteligencji głupców.

Od miernej porcji głupoty poczujesz się nieswój i chory; od potężnej - przyjdziesz do siebie.
/Henryk Elzenberg/

oida ouden eidos (gr.) - wiem, że nic nie wiem.
/powiedzenie Sokratesa/

omne ignotum pro magnifico (łac.) - wszystko, co nieznane, (wydaje się) wspaniałe; gdzie brak wiedzy, tam rośnie podziw.
/Tacyt Agricola/

O niektórych mówią, że myślą, a oni się tylko namyślają.

Opinia jest królową świata, ponieważ głupota jest królowś głupców.
/Chamfort/

otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura (łac.) - życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka.
/Seneka/

Piękno zasmuca idiotów, a cieszy mądrych.

plenus venter non studet libenter (łac.) - pełny brzuch niechętnie studiuje; najedzonemu nauka nie idzie.

Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn.
/Franciszek Bacon/

Puste beczki wydają najgłośniejsze dźwięki.

quae nocent, docent (łac.) - to, co szkodzi, uczy.

quos Deus vult perdere, prius dementat (łac.) - kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.
/z Eurypidesa/

repetitio est mater studiurum (łac.) - powtarzanie jest matką wiedzy.

Roztropność jest nieodłączną towarzyszką mądrości, ale z geniuszem nie nawiązuje nawet przelotnej znajomości.
/Charles Caleb Colton/

Rozum lada kto ma, lecz go zamyka, by z cięciwy nie wypadł nie w porę.
/Alighieri Dante/

Również głupiec miewa czasami rozsądną myśl, tylko tego nie zauważa.
/Danny Kaye/

sapere aude (łac.) - odważ się być mądrym.
/Horacy Listy/

scio me nihil scire (łac.) - wiem, że nic nie wiem.
/Sokrates/

si tacuisses, philosophus mansisses (łac.) - gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.

stultum facit fortuna, quem perdere vult (łac.) - kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni.
/Publiliusz Syrus/

Szarańcza jest plagą, chociaż jeden jej owad nie stanowi plagi. Podobnie jest z głupcami.
/Karel Čapek/

Trzeba być mądrym, żeby robić pieniądze. Zgoda! Ale najpierw trzeba być wystarczająco głupim, żeby pieniędzy pragnąć.
/Gilbert Keith Chesterton/

Uchodzić za idiotę w opini kretyna - to wyszukana przyjemność, bardzo ceniona przez smakoszów.
/Georges Courteline/

Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy.
/Albert Einstein/

Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się.
/Agata Christie/

Wykształcenie odsłania przed mądrymi, a ukrywa przed głupimi niedoskonałości ich rozumu.

Zazwyczaj tacy, którym brak wiedzy, wmawiają sobie, że wiele umieją, ci zaś, którzy są całkiem głupi, mniemają, że wszystko wiedzą.
/Giordano Bruno/

Z tysiąca myśli mądrego człowieka jedna z pewnością okaże się błędna, z tysiąca zaś myśli głupca jedna na pewno będzie słuszna.
/Sy-ma C’ien/

Żadna mądrość której możemy nauczyć się na ziemi nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki.
/Wilhelm Raabe/

Uniwersytet rozwija wszystkie zdolności, między innymi głupotę.

un sot savant est sot plus qu’un sot ignorant (fr.) - głupiec uczony jest większym głupcem niż głupiec nieuk.
/Molier Uczone białogłowy/

Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, zanim nie zaczął się jej uczyć.
/Quintus Eniusz/

wiek żywi - wiek uczis’ (a umri durakom) (ros.) - trzeba się uczyć, póki się żyje (lecz i tak umrze się głupim).

Wielką szkodę przynoszą głupcom ci, co ich chwalą.
/Demokryt/

Wielu ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie.
/Demokryt/