Przywracanie systemu WinXP

26 sierpień 2007 

W przypadku kłopotów z uruchomieniem systemu, spowodowanym np. przez błędy sterowników lub sprzętu, można uruchomić system w ostatniej dobrze działającej konfiguracji. Mowa tu o opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja. Opcja ta może okazać się przydatna np. wtedy, gdy przypadkiem wyłączymy któryś z podzespołów sprzętowych w menedżerze urządzeń. Aby przywołać opcję, należy naciskać klawisz F8 przed rozpoczęciem procesu rozruchowego systemu. Windows zostanie wtedy wczytany z ustawieniami zapisanymi automatycznie podczas ostatniego udanego uruchomienia. Zapasowe kopie tych ustawień są zapisywane w Rejestrze. W obrębie klucza “HKEY_LOCAL _MACHINE\System” znajduje się konfiguracja bieżąca (podklucz “CurrentControlSet”) oraz kopie poprzednich (podklucze “ControlSet001″ i “ControlSet002″ ). Windows zakłada je zawsze po udanym uruchonieniu, zastępując poprzednią kopię. W przypadku użycia opcji Ostatnia znana dobra konfiguracja wykorzystana zostanie ostatnia z zapisanych kopii.