Systemy jednego klucza

22 wrzesień 2007 

System jednego klucza inaczej zwany układem centralnego zamka lub systemem kapitańskim można opisać na przykładzie osiedla mieszkaniowego składajacego się z pewnej ilości budynków. Drzwi wejściowe do wszystkich klatek budynków wyposażone są w różne zamki. Każdy z mieszkańców danego budynku jednym kluczem może otworzyć drzwi do swojego mieszkania oraz klatki schodowej a do innych mieszkań klucz ten nie będzie pasował. Administracja zarządzająca osiedlem ma jednak możliwość dotarcia do wszystkich klatek schodowych jednym kluczem, pasującym równocześnie do wszystkich pomieszczeń administracyjnych w budynkach np. stacje transformatorowe, hydrauliczne, piwnice itp. Szybkie dotarcie do najwazniejszych i newralgicznych pomieszczeń w sytuacjach awaryjnych, zagrożenia mienia lub życia jest często niezbędnym warunkiem skutecznej akcji ratowniczej. Takich drzwi na osiedlu jest ogromna ilość, możliwość otworzenia ich jednym umożliwiają systemy jednego klucza eliminujące konieczność przechowywania dużej ilości kluczy na tablicach, w szafkach lub specjalnych pomieszczeniach. Dodatkowo eliminuje się konieczność oznakowania kluczy, czy nieprawidłowego ich odwieszania będące częstym problemem z szybkim doborem odpowiedniego klucza do właściwego zamka. W niektórych przypadkach bywa, że kończy się to niszczeniem zamka albo co gorsza wyważaniem całych drzwi, powodując stratę czasu i spore koszty naprawy uszkodzeń. Wyspecjalizowane firmy proponują systemy master key będące więcej niż wygodą, to prawidłowa organizacja danej jednostki administracyjnej, to szybki dostęp nie tylko w przypadku awarii dla wielu służb konserwatorskich, to również niższe koszty, eliminujemy bowiem dorabianie kluczy standardowych w sporych ilościach i do wielu pomieszczeń, kluczy które wymagają opisania i przechowywania w upożądkowany sposób. Podsumowując, system Master Key czyli system jednego klucza to system działania zamków, który ułatwia korzystanie z obiektów budowlanych. Pozwala on na otworzenie wszystkich drzwi w budynku jednym kluczem, jednocześnie wprowadzając hierarchię dostępu do pomieszczeń określaną przez administrującego obiektem.