Wegetarianizm

18 sierpień 2007 

Wegetarianizm to bezmięsny sposób odżywiania się pokarmami roślinnymi i nabiałowymi (w tym również jajami). Łacińskie słowo vegetare znaczy rosnąć, kwitnąć, rozwijać się; vegetator to ten, który daje życie, a vegetamen - siła życiodajna. Każdy kto po raz pierwszy spotyka się z tą nazwą, najczęściej wychwytuje z niej tylko akcent negatywny, tzn., że wegetarianizm polega po prostu na niejadaniu mięsa. Zaprzestanie jadania mięsa stanowi dopiero pierwszy krok wiodący w sferę różnorodnych spraw i problemów, zarówno zdrowotnych i żywieniowych, jak też moralnych, ekonomicznych, filozoficznych i innych. Chociaż wegetarianizm znany jest od wielu tysięcy lat, to dotychczas był traktowany jako ciekawostka i teoretyczny postulat, realizowany przez nielicznych, mimo iż wegetarianami było wielu najwybitniejszych myślicieli, pisarzy, uczonych i filozofów. Należeli do nich m.in.: Sokrates, Platon, Pitagoras, Plutarch, Hipokrates, Leonardo da Vinci, Newton, Wolter, Lew Tołstoj, Bernard Shaw, Mahatma Gandhi i wielu innych. Wśród podstawowych motywów, jakimi kieruje się współczesny ruch wegetariański, dominują motywy etyczne, zdrowotne, ekonomiczne, ekologiczne i humanitarne. Wegetarianie uważają hodowanie zwierząt na rzeź za okrutne i nieludzkie, zaś walkę z tym i promowanie diety bezmięsnej za swój moralny obowiązek. Jednocześnie, twierdzą, że człowiek jest jedną z wielu form życia na naszej planecie i nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji do zabijania i zjadania innych istot. Zwracają też uwagę, że jedzenie mięsa może być źródłem wielu nowych, nieznanych dotąd zagrożeń zdrowotnych, ekologicznych i ekonomicznych. Motywy ekonomiczne wegetarianizmu wiążą się ze stwierdzeniem faktu, że gospodarka żywieniowa świata zdominowana jest przez potrzeby paszowe. Od 70 do 90% światowej produkcji zboża i roślin strączkowych przeznacza się na paszę dla trzody, której mięsem żywi się około 32% ludności świata. Skażenie środowiska na skutek masowej produkcji zwierzęcej jest nie mniejsze niż zatrucie odpadami przemysłowymi[potrzebne źródło]. Jako ruch społeczny wegetarianizm rozwija się obecnie w bardzo wielu krajach. Z potrzebami klientów wegetarian liczy się przemysł spożywczy produkując dla nich m.in. potrawy bezmięsne, jak np. dania z soi w różnych wersjach smakowych. Współczesny wegetarianizm jest wyborem stylu życia, u podstawy którego leżą przede wszystkim względy humanitarne, intelektualne, zdrowotne, ekologiczne, a także ekonomiczne.